kropspsykoterapeut kirsten kristensen

Kropsbevisthed


En terapiproces kan genskabe kontakten til noget basalt i dig, som du er kommet væk fra. Denne proces støttes via kropsbevidsthed.

Kropssansninger minder os dagligt om vore basale behov og rettigheder.
Som eksempel kan nævnes behovet for mad, søvn, varme eller kontakt til et andet menneske.

Ved at forholde sig til hvad der sanses i kroppen vèd den enkelte selv, hvordan det føles. Det du mærker i kroppen er altid rigtigt, for det er en subjektiv oplevelse, som ikke kan diskuteres.

Spørgsmålet er så, om du kan lide det, du mærker? Genkende det? Tillader dig at sanse det? Normer eller fordomme kan stå i vejen for, at du tillader sansningen at få den rette betydning for dig.

Web-Effect CMS