kropspsykoterapeut kirsten kristensen

Kontakten


For at der kan ske forandringer, er det afgørende, at der etableres en kontakt mellem terapeut og klient. Det primære som terapeut er at skabe en tidsmæssig ramme, hvor sympati, gensidig tillid, fornemmelse for realiteterne og empati kan trives.

En dialog mellem to mennesker, hvor engagement, nysgerrighed, lyst og inspiration er grundstenene.

Billedligt ser jeg ikke mig selv som en turistguide, der kender sin destination til bunds.
Jeg har været steder der ligner og bruger min viden og erfaring til nu at følges med - og forholde mig til - hvad der viser sig.

Formålet


At du får mod til at træffe valg og ændre handlingsstrategi, så du får forvaltet dine ressourcer mere hensigtsmæssigt i forhold til dig selv.

Processen skulle helst medføre, at du får øjnene op for, at der er andre måder at agere på, end den du hidtil har benyttet.

Web-Effect CMS