kropspsykoterapeut kirsten kristensen

Kropssansning/kropsoplevelse


Som start på en terapiproces tages der udgangspunkt i en konkret problemstilling. Den første gang fortæller du lidt om, hvordan livet har formet sig indtil nu.
Hvordan forvalter du dit nuværende liv, hvad er du tilfreds med og hvad er årsagen til din henvendelse.

Derefter får du hjælp til at få kontakt med, hvor og hvordan det sanses i kroppen.

Hvordan det sanses rent fysisk (tungt /let, varmt/koldt etc.) og hvad der sker i kroppen ved at have kontakten til den fysiske sansning.


Det undersøges, om det er muligt at sætte ord på det sansede og om det giver mening i forhold til den konkrete problemstilling, vi arbejder med.

Sideløbende vil der altid være opmærksomhed på kroppens spontane reaktioner og hvordan vejrtrækningen foregår/påvirkes.

Min erfaring er, at indefra følte sansninger fra kroppen kan give en oplevelse af lykkefølelse i kortere eller længere perioder, så du opnår en dybere kontakt til noget oprindeligt i dig selv.

Web-Effect CMS