kropspsykoterapeut kirsten kristensen

Filosofien


Tiden i dag er til konkretisering og forenkling. Dette sker på bekostning af kontakten til det mere komplicerede indre følelsesliv.
En forenkling af de udfordringer og problemer vi uundgåeligt møder som menneske, kan være en umiddelbar beskyttelses- eller overlevelsesstrategi.
Det kan medføre at man mister en dybere følelsesmæssig kontakt til sig selv og andre, og at ens liv opleves tomt og uden mening.

Vi er ikke blege for at stille mange mål op for os selv, og i dag er det sådan, at det stort set er muligt for os at opnå disse mål, når vi har viljen til det.

Prisen for at kunne nå vore mål kan være, at vi kommer til at afskære os selv fra at være i kontakt med mere fundamentale basale behov, som vi også rummer.
Behov som f.eks. nærvær, hvile, tid til at dyrke sin hobby, uforpligtende og umiddelbar kontakt med andre eller sex og leg, som kommer til at glide ud af hverdagslivet.

Tre ord, hvis betydning på forskellig vis ligger meget dybt i os mennesker - uden vi er bevidste om det - er “burde - kunne - skulle”. De styrer vores liv og fratager os valgfrihed og handlefrihed.

At styre betyder ikke, at du skal have omgivelserne til at indrette sig efter dig, men at du får mange flere valgmuligheder ved selv at blive bedre til at sige til og fra.

Web-Effect CMS