kropspsykoterapeut kirsten kristensen

Styrk dit arbejdsliv


Erhvervsrådgivningen har til formål at finde dine personlige styrkesider. Give dig selv mulighed for at blive bedre til at sanse dine kropslige reaktioner i arbejdsmæssig sammenhæng. Hermed kan du blive bevidst om at bruge dine ressourcer konstruktivt - til glæde for dig selv og dine medarbejdere.

Du får hjælp til at få mere ud af din arbejdsindsats og samtidig styrke din handleevne og din handlekraft.

Erhvervsrådgivning ydes primært til mindre selvstændige erhvervsdrivende.

Web-Effect CMS